TERAPIAKOIRA-AKATEMIA

Magic of Human-Animal Bond

Terapiakoira-Akatemia tarjoaa koira-avusteisen työskentelyn koulutuksia sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla toimiville ammattilaisille, sekä valmentajille

Yrityksestä

Terapiakoira-Akatemia tarjoaa koira-avusteisen työskentelyn koulutuksia sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla ja valmentajina toimiville ammattilaisille.

Terapiakoira-Akatemia on Terapiakoirakoulutus Keteliinin sisaryritys. Terapiakoira-Akatemia on perustettu vuonna 2021. Yrityksen arvoina ovat vastuullisuus, hyvinvointi ja kunnioitus eläimiä ja ihmisiä kohtaan. Yrittäjänä ja vastuukouluttajana toimii Virpi Vesanen

Yrityksen toimitilat, Terapiakoirakeskus, sijaitsee Raumalla, Tuomolantie 9.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on tarkoitettu koira-avusteisesta työstä kiinnostuneille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille, luokanopettajille, erityisopettajillenuoriso-ohjaajille, lastenohjaajille, valmentajille, kriisityöntekijöille, lastensuojelun toimijoille, psykiatrisille sairaanhoitajille, neuropsykiatrian ammattilaisille, sosiaalipedagogeille, nepsy-valmentajillelähihoitajille, psyko-, puhe-, toiminta- ja fysioterapeuteille, erityisopettajille, kehitysvammaisten hoitajille, päihdekuntoutuksen ammattilaisille, life-coacheille jne. Edellä mainitut ammattinimikkeet ovat vain esimerkkejä koulutuksen kohderyhmästä.


Ota yhteyttä jos mietit, soveltuisiko oma ammattisi ja työtehtäväsi myös koira-avusteisuuden piiriin.

Orientaatio koira-avusteiseen työskentelyyn

Orientaatio koira-avusteiseen työskentelyyn -kurssiosio on ensimmäinen osa Koira-avusteisen työskentelyn koulutuksessa. Orientaation voi suorittaa itsenäisenä kurssina tai osana koulutuskokonaisuutta. Kurssin kautta opiskelija saa hyvän käsityksen eläin- ja  koira-avusteisen työskentelyn alasta, yhteiskuntamme hyöty- ja työkoirista, alan terminologiasta ja eri koirien rooleista yhteiskunnassamme. Kursssilla saa myös ohjeet pennun/nuoren koiran sosiaalistamisharjoitteille, joita voi turvallisesti tehdä omalla työpaikalla.

Kurssi sopii myös niille, jotka ovat kiinnostuneita eläin- ja koira-avusteisesta työstä.

Mistä koulutuksessa on kyse?

Voit kouluttautua vastuulliseksi koira-avusteisen työskentelyn tarjoajaksi kohderyhmällesi (yksilö- ja ryhmä-, ja perhetyöskentely). Koulutuksen myötä saat tarvittavat tiedot, taidot ja pätevyyden toteuttaa koira-avusteisia interventioita turvallisesti, tehokkaasti, haluamasi kohderyhmän kanssa - oma koirasi työparinasi!

Terapiakoira-Akatemian koulutuskokonaisuus on muotoiltu Denverin yliopiston Animals & Human Health Certificate Program -tutkintomallia hyödyntäen. Vastuukouluttaja Virpi Vesanen on suorittanut tutkinnon Animals & Human Health Certificate Program, Animal-Assisted Interventions - Activities, Therapy & Learning, Institute for Human-Animal Connection, Denverin yliopistossa ja valmistunut vuonna 2017.

Miksi kannattaa kouluttautua?

On tärkeää tunnistaa koira-avusteinen työskentely tavoitteellisena, vastuullisena ja suunniteltuna työmuotona. Ennen koulutuksen alkamista tehtävä soveltuvuusarviointi varmistaa koirasi soveltuvuuden työskentelemään vieraiden ihmisten kanssa. Koirasi tulee nauttia vuorovaikutuksesta erilaisten ihmisten kanssa, jotta koirasi pysyy hyvinvoivana ja innokkaana lähtemään töihin kanssasi. Koiran avoimuus ja sosiaalisuus vieraita ihmisiä kohtaan on tärkeimmässä roolissa koko työskentelyn kannalta.

Koulutuksen aikana koiralle koulutetaan tarvittavat taidot, jotta se selviytyy työtehtävistään helposti ja iloisesti. Koiran ohjaajan/ammattilaisen vastuulla on huolehtia kaikkien työskentelyn osapuolien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä myös työskentelylle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja edistymän mittauksesta. 

Koulutuksen kautta saat pätevyyden ja varmuutta omaan työskentelyyn, kun ymmärrät mitä koirasi sinulle viestii ja osaat reagoida asianmukaisella tavalla, ymmärrät koirasi hyvinvointitekijät ja palautumisen avaimet pitkän työuran mahdollistamiseksi, osaat valita osallistujat työskentelyyn arvioiden heidän sopivuuden ja mahdollisen koiran avulla saatavan hyödyn. Opit myös valtavasti koiran kouluttamisesta, koirien oppimisesta ja niiden hyvinvoinnin tukemisesta!

Koulutustilat ja myymälä

Ota meihin yhteyttä

TERAPIAKOIRA-AKATEMIA

Tuomolantie 9, 26820 Rauma

044 305 5558

info@terapiakoira-akatemia.com