KOIRA-AVUSTEISEN TYÖSKENTELYN KOULUTUS

KOIRA-AVUSTEISEN TYÖSKENTELYN KOULUTUSKOKONAISUUS


Koira-avusteisen työskentelyn koulutuksen kohderyhmänä on sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla työskentelevät sekä valmentajina toimivat ammattilaiset.


Koulutus sisältää:


KOIRAN JA OHJAAJAN SOVELTUVUUSARVIOINTI

- hyväksytysti suoritetun arvioinnin jälkeen koirakko saa opiskelupaikan alkavaan koulutukseen

KURSSIOSIOT

1) Koira-avusteiset interventiot

- Orientaatio koira-avusteiseen työhön (voi suorittaa erillisenä kurssina)

- Peruskurssi (sisältää työelämään tutustumisen)

- Koira-avusteiset menetelmät

- Koira työparina

2) Työharjoittelu ja lopputyö

3) Työnäyttö ja sertifiointi (terapiakoira-ohjaaja -tiimi / koira-avusteisen työskentelyn ohjaaja)


KOULUTUKSEN TOTEUTUS JA KESTO

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina (teoria ja tehtävät), etäluentoina, sekä 4kpl lähiopiskeluviikonloppuina (yhteensä 8 lähipäivää). Opiskelijat tekevät itsenäisesti koiran kouluttamista verkkotehtävien myötä.

Koulutuksen kokokonaiskesto työnäyttöön asti riippuu opiskelijan työharjoittelun toteutumisesta ja valmiudesta näyttöön. Jotkut tarvitsevat pidemmän ajan, monesti nuoret koirat tarvitsevat vähän enemmän aikaa ennen työnäytön suorittamista. Aktiivista opetusta on 8 kuukautta (verkko-oppimisympäristö, luennot ja lähiviikonloput). Työnäytön suorittaminen ja aikataulu sovitaan aina erikseen opiskelijan kanssa.

Koulutuksen laajuus on 430h (vastaa 16 opintopistettä).

KOULUTUKSEN HINTA

Ohjaajan haastattelu ja terapiakoiran soveltuvuusarviointi: 157 € +alv.24%
 • jos kohderyhmässä tulee olemaan alle 13-vuotiaita lapsia, niin soven hintaan lisätään 32 € + alv.24%

Koira-avusteiset interventiot: 

 • Orientaatio koira-avusteiseen työskentelyyn

 • Peruskurssi

 • Koira-avusteiset menetelmät

 • Koira työparina

Yhteensä: 2626 € +alv.24% 

Työnäyttö ja sertifiointi: 258 € +alv.24%, sekä mahdolliset matkakulut

Soveltuvuusarviointi tulee olla maksettuna ennen soveltuvuusarviointiin osallistumista. Koulutuskokonaisuuden maksun voi maksaa kerralla tai tarvittaessa jaettavissa useampaan erään.


Koulutuksen suorittanut ja koira-avusteiseen työskentelyyn sertifioinut koira-ohjaaja -tiimi osaa:

 • suunnitella ja toteuttaa turvallisen, eettisen ja tehokkaan koira-avusteisen intervention
 • suunnitella ja toteuttaa työskentelyn lopetuksen aktiviteetit
 • tehdä työskentelyyn harkittavien osallistujien soveltuvuuden arvioinnin
 • tukea työskentelyyn osallistuvien henkilöiden ja koiran välistä vuorovaikutusta
 • tunnistaa ja ehkäistä työskentelyn riskejä mukaan lukien zoonoseja
 • osaa valita sopivimmat käytettävät koira-avusteiset menetelmät
 • integroida koiran osaksi työskentelyprosessia ja tavoitteita
 • suunnitella ja kouluttaa koiralle työskentelyssä tarvittavat aktiviteetit
 • kouluttaa koiraa eettisesti kestävillä metodeilla (palkkioon perustuva koulutus)
 • tarvittavat koira-ohjaaja -tiimin perustaidot turvalliseen ja iloiseen työskentelyyn
 • koiriin liittyvän lainsäädännön ja ohjeistukset sekä suositukset
 • huolehtia koiran hyvinvoinnista ja ymmärtää koiran hyvinvointitekijät
 • lukea koiran elekieltä ja reagoida asianmukaisesti koiran signaaleihin
 • yhdistää koira-avusteisen työskentelyn osaamisen omaan työhön ja tarjoamiinsa palveluihin

Kurssin vastuukouluttajana toimii

Virpi Vesanen

koira-avusteisen työskentelyn kouluttaja, terapiakoirakouluttaja 
Animals & Human Health Certificate Program
Animal-Assisted Interventions, Animal-Assisted Activity, Therapy & Learning
Institute for Human-Animal Connection IHAC

Virpi on valmistunut Denverin yliopistosta vuonna 2017 ja työskentelee Terapiakoira-Akatemian lisäksi Terapiakoirakoulutus Keteliinin kouluttajana, ja tarjoaa mm. valmentavia koulutuksia pennuille ja aikuisille koirille, joiden kanssa on suunnitelmissa työskentely omistajansa työparina tulevaisuudessa.

Terapiakoirakoulutus Keteliinin koulutustarjontaan voit tutustua Keteliinin sivuilla https://keteliini.fi 

Kuvagalleria