Blogi

Terapiakoira-Akatemian arvoihin kuuluu vastuullisuus, ihmisten ja eläinten kunnioittaminen, sekä eläinten hyvinvoinnista, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä huolehtiminen. Terapiakoira-Akatemia ei hyväksy minkäänlaista eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Koiran soveltuvuutta koira-avusteiseen työskentelyyn on arvioitava ennen koira-avusteisen työskentelyn koulutuksen aloittamista. Näissä käytännöissä on eroja kouluttavien tahojen välillä. Eläin- ja koira-avusteisen työskentelyn kattojärjestön vielä puuttuessa, jokaisella kouluttavalla taholla on omanlaisensa soveltuvuusarviointi. Tässä...