Terapiakoira-Akatemian arvot ja yhteistyökumppaneiden valinta

07.12.2023
Eläinavusteinen työ ry
Eläinavusteinen työ ry
Suomen Eläintenkouluttajat ry
Suomen Eläintenkouluttajat ry
IHAC
IHAC
Eduskunnan eläinavusteinen työryhmä
Eduskunnan eläinavusteinen työryhmä
Essential Foods
Essential Foods

Terapiakoira-Akatemian arvoihin kuuluu vastuullisuus, ihmisten ja eläinten kunnioittaminen, sekä eläinten hyvinvoinnista, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä huolehtiminen. Terapiakoira-Akatemia ei hyväksy minkäänlaista eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Terapiakoira-Akatemiassa on tehty tietoinen päätös olla yhteistyössä tahojen kanssa, joiden arvot ja etiikka ovat linjassa omien periaatteidemme kanssa. Tämä periaate ohjaa Terapiakoira-Akatemian valintoja yhteistyökumppaneiden suhteen. Esimerkiksi Suomen Kennelliitto ei täytä Terapiakoira-Akatemian asettamia arvo- ja etiikkakriteerejä. Näin ollen yhteistyö ei ole mahdollista liiton kanssa.

Terapiakoira-Akatemian koulutuksissa koira-avusteisen työn lähtökohtana ja kivijalkana on koiran hyvinvoinnista huolehtiminen. Se korostuu ensiarvoisen tärkeänä kaikkien koulutuksiemme perustana. Koira ei myöskään koskaan ole työväline, eikä esineeseen rinnastettava, vaan ohjaajansa työpari, jonka hyvinvointi ja onnellinen elämä on ensiarvoisen tärkeää.

Terapiakoira-Akatemian arvoja ei osoiteta ainoastaan paperilla, vaan ne ovat keskiössä kaikessa toiminnassamme. Kieltäytyminen yhteistyöstä tahojen kanssa, joiden arvot eivät vastaa omiamme, ja erityisesti päätös olla toimimatta Suomen Kennelliiton yhteistyökumppanina, ovat selkeä osoitus siitä, että arvomme ohjaavat päätöksiämme ja toimintaamme käytännössä.

Nämä käytännöt osoittavat Terapiakoira-Akatemian aseman vastuullisena ja eläinten hyvinvointiin voimakkaasti sitoutuneena toimijana ja kouluttajana koira-avusteisen työn alalla.

Virpi Vesanen; Terapiakoira-Akatemia & Terapiakoirakoulutus Keteliini

Gere syksyllä 2023
Gere syksyllä 2023