Tietoa meistä

Virpi Vesanen

terapiakoirakouluttaja, koira-avusteisen työskentelyn kouluttaja

Animals & Human Health Certificate Program - Animal-Assisted Interventions, Animal-Assisted Activity, Therapy & Learning

Institute for Human-Animal Connection IHAC / University of Denver

Suomen Eläintenkouluttajat ry
Suomen Eläintenkouluttajat ry
Denverin yliopisto
Denverin yliopisto
IHAC
IHAC
Eduskunnan eläinavusteinen työryhmä
Eduskunnan eläinavusteinen työryhmä
Eläinavusteinen työ ry
Eläinavusteinen työ ry

Terapiakoira-Akatemian omistaja ja vastuukouluttaja on raumalainen Virpi Vesanen.

Olen valmistunut Denverin yliopistosta, Animals & Human Health Certificate Program, vuonna 2017 ja työskentelen terapiakoirakouluttajana ja koira-avusteisen työskentelyn kouluttajana. Olen muotoillut Terapiakoira-Akatemian koulutuksen Denverin yliopiston mallia myötäillen.

Pidän myös mm. valmentavia koulutuksia pennuille, joiden kanssa on suunnitelmissa työskentely omistajansa työparina tulevaisuudessa. Terapiakoira-Akatemian sisaryrityksen, Terapiakoirakoulutus Keteliinin, palveluissa on mm. Pennusta Terapiakoiraksi- ja Terapiakoiravalmennus -koulutuspaketit, joiden kautta pääsee jo pennun tai nuoren koiran kanssa aloittamaan harjoitukset kohti tulevaa työskentelyä. Terapiakoirakoulutus Keteliinin koulutustarjontaan voit tutustua Keteliinin sivuilla.


Suomen Eläintenkouluttajat ry

Olen Suomen Eläintenkouluttajat ry:n jäsen, ja sitoutunut yhdistyksen eettisiin sääntöihin. Käytettävät koulutusmetodit perustuvat nykyaikaiseen tieteelliseen tutkittuun tietoon eläinten oppimisesta, ja palkkioon perustuvista positiivisista koulutusmenetelmistä. Eläintä rohkaistaan palkitsemalla halutusta toiminnasta ja näin luodaan luottamukseen perustuva molempien hyvinvointia lisäävä suhde. Koiran luottamus omistajaansa on myös yksi koira-avusteisen työskentelyn peruspilareista.

Eduskunnan eläinavusteinen työryhmä

Toimin Terapiakoira-Akatemian kautta asiantuntijana Eduskunnan eläinavusteisessa työryhmässä. Ryhmän tarkoitus on edistää eläinavusteista työskentelyä Suomessa, vakauttaa sen asemaa osana kasvatus- ja opetustoimea sekä sosiaali- ja terveyspalveluita. Ryhmä koostuu kansanedustajista, asiantuntijatahoista sekä eduskunnan henkilöstöstä. Tarkoituksena on lisätä tietoa, pyrkiä vaikuttamaan alan koulutusmahdollisuuksiin sekä edistää aiheeseen liittyvää tutkimusta. Tärkeää olisi myös onnistua purkamaan eläinavusteiseen työskentelyyn liittyviä ennakkoluuloja. Ryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Sofia Virta, ja varapuheenjohtajina kansanedustajat Pihla Keto-Huovinen ja Kike Elomaa.

Eläinavusteinen työ ry

Terapiakoira-Akatemia on jäsenenä Eläinavusteinen työ ry:ssä. Eläinavusteinen työ ry:n toiminnan tarkoituksena on

- levittää tietoa eläinavusteisuudesta ja eläinten hyvinvoinnista osana eläinavusteista työtä
- luoda eläinavusteisille toimijoille yhteisö, jonka kautta verkostoitua ja tehdä yhteistyötä
- kehittää eläinavusteista työtä Suomessa esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta
- tukea eläinavusteisen työn tutkimusta ja jakaa ajankohtaista tutkimustietoa


 Virpillä on tällä hetkellä kaksi koiraa; shetlanninlammaskoira Toto ja belgianpaimenkoira Gere. Kuvassa on keskellä myös Kete, koira Keteliini-yrityksen nimen takana
Virpillä on tällä hetkellä kaksi koiraa; shetlanninlammaskoira Toto ja belgianpaimenkoira Gere. Kuvassa on keskellä myös Kete, koira Keteliini-yrityksen nimen takana <3