Terapiakoirien soveltuvuusarviointi

07.06.2023

Koiran soveltuvuutta koira-avusteiseen työskentelyyn on arvioitava ennen koira-avusteisen työskentelyn koulutuksen aloittamista. Näissä käytännöissä on eroja kouluttavien tahojen välillä. Eläin- ja koira-avusteisen työskentelyn kattojärjestön vielä puuttuessa, jokaisella kouluttavalla taholla on omanlaisensa soveltuvuusarviointi. Tässä blogitekstissä kerron Terapiakoira-Akatemian soveltuvuusarvionnin perusteista ja sisällöstä.

Koiran soveltuvuus koira-avusteiseen työskentelyyn

Koira-avusteisen työskentelyn koulutuksen aloittamisen edellytyksenä tehtävä terapiakoirien soveltuvuusarviointi (sove) herättää usein kysymyksiä. Koska kansallinen standardi toistaiseksi puuttuu, niin avaan tähän Terapiakoira-Akatemian soveltuvuusarviointiin liittyviä asioita.Kuka voi osallistua soveltuvuusarviointiin?

Terapiakoira-Akatemian koira-avusteisen työskentelyn koulutus on suunnattu sosiaali- terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä valmentajille. Koulutuksen suorittamisen myötä osallistuja on pätevä työskentelemään koiransa kanssa kohderyhmänsä kanssa: asiakkaat, kuntoutettavat, potilaat, oppilaat, valmennettavat ym. 

Arviointiin osallistuvan koiran tulee olla terve, niin henkisesti kuin fyysisesti. Koiran tulla olla iältään vähintään 1-vuotias. Brakykefaalisten (lyhytkuonoiset ja -kalloiset) rotujen osalta edellytetään eläinlääkärintarkastus jo ennen soveltuvuusarviointiin osallistumista. Haluamme varmistua, että koiralla ei ole esimerkiksi hengitystieongelmia, jotka ovat yleisiä näiden rotujen yksilöissä. Myös roduilla, joilla luusto-ongelmat ovat yleisiä olisi hyvä tehdä eläinlääkärintarkastus jo ennen sovea. Eläinlääkärintarkastus tehdään joka tapauksessa kaikille koirille heti koulutuksen alussa. Jos koiran terveydentila jo lähtökohtaisesti estää työskentelyn, niin Terapiakoira-Akatemia ei tee soveltuvuuden arviointia. Jos koiralla on jokin lääkitys, niin tulee tarkoin harkita miten työskentelyn aiheuttama kuormitus voi pahentaa hoidettavan sairauden oireita. Esimerkiksi epilepsiaa sairastavaa koiraa en suosittele työhön, koska stressi usein laukaisee kohtauksia. 

Tietyiltä roduilta, jotka on jalostettu suhtautumaan epäilevästi vieraisiin ihmisiin, ja puolustamaan omaisuutta, suositellaan 2-3 vuoden ikää ennen soveen ilmoittautumista. Monet luonteenpiirteet tulevat esiin, kun koira on aikuinen (2-3 -vuotias). 

Terapiakoira-Akatemia tekee arviointeja koirakoille, jotka haluavat aloittaa koira-avusteisen työskentelyn koulutuksen. Hyväksytyn soven myötä saa opiskelupaikan alkavalle kurssille. Pelkkää sovea emme tee.

Kontraindikaatiot osallistumiselle

Edellä mainittujen terveysasioiden lisäksi on myös muita syitä, miksi koira ei sovellu koulutukseen ja työhön.

Koira, joka purrut ihmistä

Koira, joka on purrut ihmistä (tässä ei tarkoiteta pentuaikana tapahtuneille "puremisille", jotka ovat pentujen luonnollinen tapa tutustua maailmaan), on este osallistumiselle. Koiran puremisen kynnys laskee jokaisen puremisen myötä, joka on luonnollisesti ongelma työskentelyn turvallisuudelle.

Suojelukoirat

Suojelukoiria (suojelukoiraharrastus), jotka opetetaan puremaan ihmistä (vaikkakin ohjatusti esim. suojahihaan), ei suositella koira-avusteiseen työhön, koska on olemassa riski, että koira turvautuu jossain tilanteessa jo osaamaansa taitoon. 

Muihin koiriin negatiivinen suhtautuminen

Jos koira kiihtyy muista koirista, on asia syytä kouluttaa niin, että koiran suhtautuminen on vähintään neutraalia tai välinpitämätöntä, jotta lähiopiskeluviikonloput voidaan toteuttaa kaikille (ihmisille ja koirille) miellyttävällä tavalla, koska harjoituksia tehdään samassa tilassa. Koiran kiihtymys toisia koiria kohtaan voi olla myös hyvin pelottavaa työskentelyyn osallistuvalle henkilölle, jos työskentelyä tehdään esimerkiksi käymällä kävelyillä, joissa muita koiria saattaa tulla vastaan. 

Myös kiihtyminen ympäristön ärsykkeisiin (autot, polkupyörät ym.) on hyvä kouluttaa (siedättäminen, vastaehdollistaminen) neutraaleiksi asioiksi. Näissä asioissa on hyvä kääntyä ammattikoirankouluttajan puoleen; lista suositelluista kouluttajista löytyy Suomen Eläintenkouluttajat ry:n nettisivuilta). Tässä asiassa ei kannata pihistellä, ylipäätään, mutta varsinkaan terapiakoirakoulutukseen haluavan osalta. Koiriin negatiivisesti (peläten, ahdistuen ym.) suhtautuminen todennäköisesti heikentää koiran hyvinvointia joka tapauksessa, vaikka ei työkoirana toimisikaan.

Ota yhteyttä Terapiakoira-Akatemiaan, jos olet epävarma osallistumisenne mahdollisuudesta.

Miksi arviointi tehdään?


Koira-avusteisessa työskentelyssä mukana oleva koira tulee olemaan työssään vuorovaikutuksessa ulkopuolisten, entuudestaan tuntemattomien ihmisten kanssa. Koiran soveltuvuus tällaiseen on tärkeää arvioida: miten koira reagoi vieraisiin ihmisiin, käyttäytyykö koira rennosti vai jännittääkö tilanne. Se, miten koira suhtautuu vieraisiin, on merkittävin asia arvioinnissa. Jos koira välttelee vieraita, tai on pelokas ja epäluottavainen, silloin voimme suurella todennäköisyydellä olettaa, että koira ei tulisi nauttimaan työskentelystä. Jos koira ei halua olla mukana vuorovaikutuksessa vieraiden ihmisten kanssa, mutta koira silti osallistettaisiin työhön, koiran hyvinvointi vaarantuu, ja sitä kautta työskentelyn eettisyys ja turvallisuusedellytykset eivät toteudu. Koiran hyvinvointi on avainasemassa kaikessa työskentelyssä. Koiran omistajan vastuu on huolehtia koiran hyvinvoinnista - tämä on aina yksin omistajan vastuu - koiraa ei koskaan jätetä vieraiden ihmisten kanssa ilman omistajan läsnäoloa, ei missään tilanteessa. Riski vahinkojen tai ei-toivottujen tapahtumien sattumiselle on suuri. Työssäkään emme jätä koiraa ilman meidän läsnäoloa, vaan esimerkiksi lyhyidenkin tilasta poistumisen aikana ohjaamme koiran toiseen tilaan, jossa se on esimerkiksi häkissä, joka on opetettu sille mukavaksi lepopaikaksi - koiraa ei jätetä yksin osallistujan/jien kanssa.

Lemmikki ja/tai työkoira?

Kun koira hankitaan, sen tulee aina ensisijaisesti olla lemmikki, eikä työkoira. Samoin kuin joku haluaa hankkia koiran, jotta voisi harrastaa sen kanssa agilityä, mutta koiralla tulisi terveysongelmia ja harrastaminen ei olisikaan mahdollista, koiran tulee olla ensisijaisesti lemmikki. Työt ja harrastukset tulevat niin sanotusti bonuksena.

Mitä arvioinnissa tehdään?

Terapiakoira-Akatemian terapiakoirien soveltuvuusarviointi perustuu ICofA:n (International Community of Anthrozoology) luomaan protokollaan "Personality Assessment of Domesticated Animals" (domestikoituneen eläimen persoonallisuuden arviointi). Protokolla on luettavissa täällä. Arviointiprotokollaa voidaan käyttää myös muilla aloilla työskenteleville koirille. PADA-protokolla on olemassa myös kissoille, hevosille ja maatilan eläimille.

Ennen arvioinnin aloittamista allekirjoitetaan sopimus osallistumisesta. Sopimus toimitetaan jo etukäteen luettavaksi. Sopimuksessa on esimerkiksi kerrottu, mitkä oireet estävät koiran osallistumisen, mitä testissä tapahtuu, vakuutusasiat ym

Käytettävässä tilassa on useampia huoneita, eri pintoja, eri valaistuksia, käytävä, sohva, tuoleja, merkkikartioita, apuvälineitä ym. Tilassa on koiralle vieraita aikuisia, sekä lapsia jos kohderyhmässä tulee olemaan alle 13-vuotiaita. Soveltuuvusarvionnissa luodaan tilanteita, joita koira saattaa tulla kohtaamaan oikeassa työskentelyssä. Erikoisesti käyttäytyvä henkilö, koputuksia ja erilaisia ääniä jne. Hyvin sosiaalistettu koira selviää näistä hyvin. Jos koira osoittaa epämukavuuden tai pelon merkkejä kyseistä testiosiota ei jatketa - koiraa ei uhata, sille ei aiheuteta pelkoa, eikä koiraa jätetä yksin, eli arviointi etenee koiran ehtojen mukaan. Koiranohjaajalla on mahdollisuus keskeyttää arviointi missä vaiheessa tahansa, kuten myös testinohjaajalla ja arvioijalla. Arvioinnista ei saa aiheutua traumaa koiralle.

Mitä asioita siellä arvioidaan?


Arvioinnissa arvioidaan koiran ominaisuuksia, kuten rohkeus, uteliaisuus, luottavaisuus, rentous, leikkisyys, sosiaalisuus ihmisiä kohtaan, silitetävänä oleminen, uuteen tilaan ja ympäristöön suhtautuminen, ääniin reagointi, apuvälineisiin suhtautuminen, erilaisten pintojen päällä kulkeminen, sekä omistajan että vieraan henkilön talutettavana kulkeminen, perustottelevaisuus, vieraan tekemä käsittely (saako esim. tassuihin koskea, koiran lähellä ja "iholla" oleminen), resurssien (ruoka) mahdollinen puolustaminen. Koiran stressin merkkejä ja eleitä tarkkaillaan koko arvioinnin läpi. Myös arvioinnin jälkeen (ulkona käymisen ja tilaan palaamisen jälkeen) arvioidaan miten koira pystyy rauhoittumaan palautekeskustelun aikana. Koiran ja ohjaajan yhteistyötä tarkkaillaan koko arvioinnin läpi, esimerkiksi miten ohjaaja kommunikoi koiran kanssa, ja miten hän osaa tukea koiraansa eri tilanteissa.

Ketkä tekevät arvioinnin?

Arvioinnissa on paikalla testinohjaaja, joka neuvoo ja kertoo osallistujalle mitä tehdään, milloin koira on hihnassa ja vapaana ym. Jokaisen arvioinnin osassa testinohjaaja kertoo mitä seuraavaksi tapahtuu. 

Testinohjaaja on terapiakoirakouluttaja ja koira-avusteisen työskentelyn kouluttaja, jolla on tutkinto eläinavusteisista interventioista Denverin yliopistosta (Animals & Human Health Certificate Program, Graduate School of Social Work). 

Arvioinnissa on mukana myös arvioija, joka tarkkailee tapahtumia, koiran reaktioita ja omistajan toimintaa. Arvioija kirjaa ylös tekemänsä huomiot. Soveltuvuusarviointi myös videoidaan. Arvioijalla on eläintenkouluttajan ammattitutkinto ja hän on käyttäytymisanalyyttisen eläinkoulutuksen asiantuntija (Käyttäytymisanalyysiperusteinen eläintenkouluttajien koulutusohjelma, Tampereen yliopisto). Hän on myös sertifioitu Pro Dog Trainer (Absolute Dogs; UK). Sekä testinohjaaja että arvioija ovat Suomen Eläintenkouluttajat ry:n varsinaisia jäseniä, ja sitoutuneet yhdistyksen eettisiin sääntöihin 

Keitä muita soveltuvuusarvionnissa on paikalla?

Paikalla on, arvioijan ja testinohjaajan lisäksi, koiralle ja ohjaajalle vieraita aikuisia ihmisiä, ja heidän kanssaan toteutetaan osa arvioinnin osioista. Lapsia (alle 13-vuotiaita) on mukana, jos arviointiin osallistujan tulevassa työskentelyn kohderyhmässä on lapsia. Soveltuvuusarviointia ei tehdä osallistujan tulevan kohderyhmän erityispiirteiden mukaisesti, eli esimerkiksi kehitysvammaisten kanssa työskentelevän sovessa ei ole kehitysvammaisia henkilöitä. Soveltuvuuden arviointi tapahtuu kohderyhmän ikään perustuen (aikuiset ja/tai lapset).

Mitä tapahtuu hyväksytysti suorittamisen jälkeen?

Terapiakoira-Akatemian soveltuvuusarvioinnin hyväksytyn suorituksen jälkeen koirakko saa opiskelupaikan alkavassa koira-avusteisen työskentelyn koulutuksessa. Koira-avusteisen työskentelyn koulutuksesta voit lukea täältä: https://terapiakoira-akatemia.com/koulutukset

Terapiakoira-Akatemian soven hyväksytysti suorittamisen jälkeen ei saa suoraan "lupaa" aloittaa työharjoittelua. Vasta koulutuksen ensimmäisen lähiopiskeluviikonlopun jälkeen lupa työharjoittelun aloittamiseen voidaan antaa, kun kouluttaja lähitapaamisessa varmistuu tiettyjen ohjaajan ja koiran tietojen ja taitojen osaamisesta. Kaikkia taitoja ei tarvitse osata ennen koulutuksen aloittamista, vaan perustaitoja harjoitellaan koko koulutuksen ajan; ohjatusti ja itsenäisesti (***lista osattavista terapiakoiran ja ohjaajan perustaidoista annetaan koulutuksessa).

Terapiakoira-Akatemialla on myös kurssi, Orientaatio koira-avusteiseen työskentelyyn, johon osallistumiseen ei edellytetä soveltuvuusarvioinnin suorittamista, vaan kurssille voi osallistua ilman koiraa tai pennun kanssa. Orientaation tavoitteena on tutustua eläin- ja koira-avusteisen työskentelyn alaan, työmuotoihin, kontraindikaatioihin, eettisiin näkökohtiin, työskentelyn perusteluihin, tehokkuuteen, turvallisuuteen, ammattimaisuuteen, koiran vaikutuksiin ihmisissä sekä muiden työ- ja hyötykoirien rooleihin yhteiskunnassamme. Orientaatio on myös ensimmäinen osa Koira-avusteisen työskentelyn koulutuskokonaisuutta.

Mitä tapahtuu jos arviointi hylätään?

Jos koirakko ei läpäise soveltuvuusarviointia, asia käydään läpi palautekeskustelussa. Hylkäyksen syyt käydään läpi, ja perustelut kerrotaan yksityiskohtaisesti. Jos hylkäys tapahtuu koiran henkisen kypsymättömyyden takia, voidaan sove uusia myöhemmin, koiran kasvettua lisää. 1 vuoden ikäraja soveen on alaikäraja - jos koet, että koirasi tarvitsee vielä enemmän aikaa ennen kouluttautumiseen lähtemistä, niin voitte osallistua myöhemminkin, parempi ettei pidä liian kiirettä, vaikka usein into ja halu aloittaa kouluttautuminen on suuri. Jos käytetään ajatusta "1 koiran vuosi on ihmisen iässä 7 vuotta", niin vasta 3-vuotiaana (ihmisen iässä 21-vuotias) olisi työikäinen. Terapiakoira-Akatemian koulutus kestää noin 8kk, jona aikana koira tietysti ehtii kypsyä ja oppii paljon uusia asioita, ennen todelliseen työelämään siirtymistä, joten koira on lähemmäs 2-vuotias työelämän alkaessa jos soveen on osallistuttu 1-vuotiaana.

Jos haluat kysyä vielä lisää niin ota rohkeasti yhteyttä!

Virpi Vesanen