Suljettu: koira-avusteisen työskentelyn koulutus, syksy 2023

15.05.2023

Kuva: Aija Lund

Koira-avusteisen työskentelyn koulutus alkaa syyskuussa 2023. Koulutuksen ajankohta on 4.9.2023 - 14.4.2024.

Soveltuvuusarviointi pidetään elokuussa, 13.8.2023 Eurajoella.

KOIRA-AVUSTEISEN TYÖSKENTELYN -koulutus sisältää:

Ohjaajan haastattelu ja koiran soveltuvuusarviointi (Eurajoki 13.8.2023)
  • hyväksytysti suoritetun arvioinnin jälkeenkoirakko saa opiskelupaikan 4.9.2023 alkavaan koulutukseen (kurssitunnus CAI-9/2023

KURSSIN SISÄLTÖ

Koira-avusteiset interventiot

  • Orientaatio koira-avusteiseen työhön

  • Peruskurssi

  • Koira-avusteiset menetelmät

  • Koira työparina

Lähiopiskeluviikonloput Raumalla loka-, marras-, helmi- ja huhtikuussa:

  • 21.-22.10.2023
  • 25.-26.11.2023
  • 17.-18.2.2024
  • 13.-14.4.2024

Työharjoittelu ja lopputyö

Työnäyttö ja sertifiointi


KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, verkko-opintoina (teoria ja tehtävät), etäluentoina, sekä 8 lähiopiskelupäivää (yhteensä 4 viikonloppua). Opiskelijat tekevät itsenäisesti koiran kouluttamista verkkotehtävien ja lähiviikonloppuina tehtyjen harjoitusten myötä.

Koulutuksen kokokonaiskesto työnäyttöön asti riippuu opiskelijan työharjoittelun toteutumisesta ja valmiudesta näyttöön. Jotkut tarvitsevat pidemmän ajan, monesti nuoret koirat tarvitsevat vähän enemmän aikaa ennen työnäytön suorittamista. 

Aktiivista opetusta on 8 kuukautta (verkko-oppimisympäristö, luennot ja lähiviikonloput). Työnäytön suorittaminen ja aikataulu sovitaan aina erikseen opiskelijan kanssa.

Koulutuksen laajuus on 430h, joka vastaa 16 opintopistettä.


Koulutuksen ajankohta on 4.9.2023 - 14.4.2024
Koulutus alkaa soveltuvuusarvioinnilla 13.8. ja jatkuu orientaatio-kurssilla 4.9., jonka jälkeen jatketaan seuraavilla kurssiosioilla. Koulutuksen aktiivinen opetus päättyy 14.4.2024, jonka jälkeen voi siirtyä työnäyttöön, tai tarvittaessa jatkaa työharjoittelua. Jos on jo etukäteen suorittanut Orientaatio-kurssin opinnot alkavat 4..9 peruskurssilla.

Lähiopiskeluviikonloput pidetään Raumalla Terapiakoirakeskuksessa, (Tuomolantie 9, Rauma), loka-, marras-, helmi- ja huhtikuussa: